ชื่อสินค้า : แหวนชายเม็ดกลาง 10 ตังค์

รหัสสินค้า :   PR00000000012
ราคาสินค้า :   0  บาท
จำนวนสินค้า :   สินค้าหมด [0]
ประเภทสินค้า :  แหวน


    รายละเอียดสินค้า
เพชรเบลเยี่ยม น้ำ  98
เพชรเม็ดกลาง  1  เม็ด     10  ตังค์
เพชร           12   เม็ด    23  ตังค์
รวมน้ำหนักเพชร             33  ตังค์