หัวข้อข่าว : ราคาเพชรขึ้นอยู่กับ 4 'C
  รายละเอียดข่าว :  

1. Carat  คือ น้ำหนักของเพชรซึ่งเรียกเป็นกะรัต
เพชร 1  กะรัต  เท่ากับ  100  ตังค์
เพชร  0.01  กะรัต  เท่ากับ 1  ตังค์
เพชร  0.10  กะรัต  เท่ากับ 10  ตังค์
เพชร  1  กะรัต หนัก   0.2  กรัม

2. Color คือ สีของเพชรถูกจัดแบ่งโดยเริ่มจาก
เพชรที่ใส ไม่มีสี (COLORLESS) คือ สี D E F = น้ำ 100 99 98 
เพชรที่นวลขึ้นเกือบไร้สี (NEARCOLORLESS)  คือ สี G H I J =  น้ำ 97 96 95 94
เพชรที่มีสีเหลืองจางๆ(YELLOW TINGE) คือ สี K L M =  น้ำ 93 92 91
เพชรที่มีสีเหลืองอ่อนๆ(LIGHT YELLOW) คือ สี N O P Q =  น้ำ 90 89 88 87

3. Clarity  คือ ความสะอาด เพชรส่วนมากจะมีสินแร่ต่างๆ เล็กน้อยภายในซึ่งเปรียบเสมือนลายนิ้วมือธรรมชาติ สรรสร้างเอกลักษณ์ของเพชรแต่ละเม็ด กระนั้นก็มิได้ทำให้เพชรด้อยความงดงามหรือลดความแข็งแกร่งแต่อย่างใด แต่ทว่ายิ่งมีสินแร่น้อยเท่าไหร่ ก็ยิ่งทำให้เพชรทอประกายเจิดจ้าระยิบระยับยิ่งขึ้น 
 

4. Cut  คือ  การเจียระไน  ความสวยงามของเพชรขึ้นอยู่กับการเจียระไน แบ่งระดับการเจียระไน
ได้เป็น 5  ระดับ จากระดับสวยที่สุดตามลำดับดังนี้ได้แก่ EXCELLENT , VERY GOOD , GOOD ,  FAIR  ,  POOR


 

   ไฟล์เอกสาร : -
  แสดงจำนวน : 0  ครั้ง
วันที่ประกาศข่าว : 2011-03-29 19:33:32